De opleiding Lactatiekundige-IBCLC (2022 – 2023)

Doelstelling
De opleiding tot lactatiekundige leidt op voor deelname aan het internationale examen van de IBLCE.
Indien dit examen met goed gevolg is afgelegd, mag de student de titel lactatiekundige IBCLC voeren.

Duur opleiding
Start 06-09-2022, laatste lesdag 27-06-2023, examen week 39/40 – 2022 (onder voorbehoud, IBLCE publiceert definitieve data eind 2021)
Totaal 22 lesdagen en tenminste 5 stagedagen (onder voorbehoud van Corona-maatregelen). Schoolvakanties (regio noord) vrij.

Lesdag
Dinsdag om de week, behalve in de schoolvakanties (regio noord). Er is niet op elke lesdag een contactmoment. Sommige dagen zijn ingeroosterd als zelfstudiedagen.

Data lesdagen LK 2022.

LET OP:  De lessen worden via live-webinars of e-learnings aangeboden. De live-webinars worden altijd aangeboden op geplande lesdagen. 

Lestijd
Live webinar: van 10.00 tot 15:30 uur.
Studiecoaching: van 10:00 tot 12:00 uur.

Verschillen NLG lactatiekunde en IBCLC lactatiekunde
Overzicht verschillen NLG en IBCLC lactatiekunde.

Het beroep

Een lactatiekundige is een borstvoedingsspecialist. Een lactatiekundige IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) heeft met goed gevolg het internationale examen van de IBLCE (International Board Lactation Consultant Examiners) afgelegd. Na het behalen van het internationale certificaat moet de lactatiekundige zich elke vijf jaar opnieuw certificeren. Dat gebeurt door het overleggen van tenminste 75 CERP’s (Continuous Education Recertification Points) die men behaalt door het bijwonen of zelf geven van scholingen, door het publiceren van onderzoek of intercollegiaal overleg. Men mag er voor kiezen om na vijf jaar te recertificeren door opnieuw examen te doen.
Lactatiekundigen IBCLC zijn werkzaam op veel verschillende plekken in de gezondheidszorg: bij verloskundige praktijken, in ziekenhuizen, bij kraamzorginstellingen, bij JGZ en in vrijgevestigde praktijken. De lactatiekundige zorg wordt door veel zorgverzekeraars vergoed via de aanvullende verzekering. Voor moeders wordt hierdoor de drempel lager om een consult te vragen van een lactatiekundige IBCLC.

De lactatiekundige IBCLC  bestaat in Nederland nu ruim 20 jaar, inmiddels hebben we onze eigen plek binnen de gezondheidszorg verworven. Ontstaan uit een kleine groep bevlogen vrouwen die zelfstandig studeerden en deelnamen aan het internationale examen, zijn we inmiddels uitgegroeid tot een groep van ruim 500 professionele zorgverleners. De beroepsvereniging, de NVL (Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen), is een serieuze gesprekspartner van de overheid, zorgverzekeraars en beleidsmakers op het gebied van borstvoeding.

De toelatingseisen

De opleiding tot lactatiekundige is een specialisatie op borstvoedingsgebied. Het is belangrijk om basiskennis te hebben opgedaan in een gerelateerd werkveld zoals verpleging, verloskunde, kraamzorg of als vrijwilliger bij LLL.

De toelatingseisen voor de opleiding zijn gerelateerd aan de toelatingseisen tot het internationale examen van de IBLCE:
Toelatingseisen opleiding:

 • een erkend diploma hebben binnen de Nederlandse gezondheidszorg
 • voldoen aan de scholingseisen van de IBLCE.

En

 • 1000 uur ervaring hebben in borstvoedingsbegeleiding als gecertificeerd vrijwilliger of zorgverlener (eigen borstvoedingservaring of ervaring opgedaan als leerling/stagiaire tellen niet mee )
 • een relevante stage/werkplek hebben van tenminste 16 uur per week
 • goed Engels kunnen lezen
 • basis computervaardigheden

Het is niet mogelijk om deel te nemen aan de opleiding indien u niet aan bovenstaande eisen voldoet. De lessen worden in het Nederlands gegeven en het internationale examen kan naar keuze in het Nederlands worden gedaan. De voornaamste literatuur is in het Engels. Om deel te nemen aan het internationale examen dient u op het moment van aanvragen van het examen in de vijf jaar voorafgaand aan het examen:

 • tenminste 1000 uren ervaring in borstvoedingsbegeleiding (eigen borstvoedingservaring of ervaring opgedaan als leerling/stagiaire tellen niet mee) te hebben
 • tenminste 90 uur borstvoedingsspecifieke scholing te hebben gevolgd (wordt door onze opleiding verzorgd)

daarnaast heeft u:

 • een erkend diploma in de Nederlandse gezondheidszorg* of voldoet u aan de eisen van de IBLCE.

Indien u twijfelt of u aan de toelatingseisen voldoet, neemt u dan contact op met de IBLCE.

De toelatingseisen worden vastgesteld door de internationale organisatie (IBLCE) die het examen organiseert en hier kunnen door ons geen uitzonderingen op worden gemaakt.

Het examen

De opleiding tot lactatiekundige leidt op voor deelname aan het internationale examen van de IBLCE. Dit examen wordt wereldwijd op dezelfde dagen gedaan (eind september-begin oktober) door ruim 3500 kandidaten, in 17 talen (ook Nederlands), op 353 locaties in 55 landen op 5 continenten.

Het duurt ongeveer 3 maanden voordat de uitslag van het examen bekend is. Helaas is het bij het niet halen van het examen niet mogelijk om direct een herexamen te doen. Pas het volgende jaar kan opnieuw worden deelgenomen aan het examen.

Het slagingspercentage wereldwijd ligt op ca. 82%, bij het NCLO is dat 93%.
bron: www.iblce-europe.org, test analysis report of the 2018 IBLCE exam.

De kosten voor dit examen zijn niet inbegrepen in het lesgeld en dienen apart betaald te worden aan de IBLCE.

Alleen lactatiekundigen die het internationale examen met goed gevolg hebben afgelegd mogen zich lactatiekundige IBCLC noemen en kunnen zich aansluiten bij de NVL, de beroepsvereniging van lactatiekundigen in Nederland. Voor veel zorgverzekeraars is aansluiting bij een beroepsvereniging een voorwaarde om tot vergoeding van lactatiekundige zorg over te gaan.

De kosten

De kosten voor de opleiding zijn € 4750,– inclusief inschrijfkosten (prijspeil 2022), bij betaling ineens. Indien u kiest voor termijnbetaling (uitsluitend voor particuliere inschrijvingen, niet voor instellingen) worden € 100,– administratiekosten in rekening gebracht. De eerste termijn van € 2350,– dient betaald te zijn bij aanvang van de opleiding. De tweede termijn van € 1250,– dient uiterlijk 01-12-2022 betaald te zijn. De derde en laatste termijn van € 1250,– dient uiterlijk 01-02-2023 betaald te zijn.

Daarnaast zijn er kosten voor het verplichte boekenpakket en deelname aan het internationale examen. De kosten voor deelname aan het internationale examen zijn ca. € 660,– (prijspeil 2021) en dienen rechtstreeks aan de IBLCE te worden voldaan. Deze betaling dient uiterlijk half mei 2023)voldaan te zijn. Het verplichte boekenpakket kost ca. €265,–. Daarnaast is er een lijst samengesteld met aanbevolen literatuur. Deze dient ter verdieping van de aangeboden stof.

Aanmelden

U kunt zich inschrijven voor de opleiding die van start gaat op 06-09-2022.

Met de inschrijving reserveert u een plaats. Bij voldoende aanmeldingen om van start te kunnen gaan ontvangt u de vraag of u uw aanmelding definitief wilt maken. Pas daarna dient u inschrijfkosten te betalen.

Als de groep vol is, kunt u op een wachtlijst geplaatst worden. U krijgt via de email de vraag of u op de wachtlijst geplaatst wil worden.

De opleiding is door de KNOV geaccrediteerd voor verloskundigen en door de VenVN voor gespecialiseerde verpleegkundigen die zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister.

Aanmelden

Kan ik zonder zorgachtergrond lactatiekundige IBCLC worden

Ja dat kan. De IBLCE heeft bepaald dat je dan in 14 onderwerpen over gezondheidswetenschap een opleiding bij een erkende instelling tot hoger onderwijs dient te voltooien. De voorwaarden voor deze opleiding staan vermeld in de “health science education guide” op de website van de IBLCE.

Deze 14 onderwerpen zijn in Nederland op dit moment nog niet in één opleiding te volgen. Het is mogelijk dat een vooropleiding op een heel ander vakgebied vrijstellingen geeft voor één of meer onderwerpen. Lees in de “health science educuation guide” goed of de beschrijving van het onderwerp overeen komt met het vak waarvan je eerder een certificaat hebt behaald.

Deze algemene opleiding dient te worden afgesloten vóór het aanvragen van het examen.

Kan ik ook tegelijkertijd opgeleid worden tot lactatiekundige IBCLC en NLG

Ja dat kan. Als u voldoet aan de vooropleidingseisen die voor beide opleidingen gelden kunt u voor beide opleidingen examen doen. Voor deelname aan het examen tot lactatiekundige NLG dient u ook de praktijkvaardigheden behaald te hebben.
Voor deelname aan beide examens worden kosten in rekening gebracht, hier wordt geen korting op gegeven.

LET OP: Voor directe toegang tot de opleiding moet je naast de juiste vooropleiding ook beschikken over voldoende werkervaring in borstvoedingsbegeleiding.

Met welke medische beroepen heb je gelijk toegang tot de opleiding tot lactatiekundige

De volgende beroepen in de gezondheidszorg worden erkend door de IBLCE als zijnde beroepen die voldoen aan praktijkvoorschriften en -normen, die zijn vastgesteld door een overheidsinstantie op landelijk, regionaal of provinciaal niveau.
Als u vragen hebt over deze lijst, wordt u verzocht contact op te nemen met de IBLCE door gebruik te maken van het formulier dat beschikbaar is op de contactpagina van de IBLCE-website.

 • Tandarts
 • Diëtist
 • Verloskundige
 • Verpleegkundige
 • Ergotherapeut
 • Apotheker
 • Fysiotherapeut
 • Arts
 • Logopedist of spraaktherapeut

LET OP: Voor directe toegang tot de opleiding moet je naast een erkend diploma ook beschikken over voldoende werkervaring in borstvoedingsbegeleiding.

Ik ben heb wel de juiste vooropleiding maar heb geen ervaring in borstvoedingsbegeleiding

Voor deelname aan de opleiding is het nodig om over voldoende professionele ervaring in borstvoedingsbegeleiding te beschikken. Die ervaring moet opgedaan zijn in de vijf jaar voorafgaand aan deelname aan het examen. Bij directe borstvoedingsbegeleiding als zorgprofessional is dat 1000 uur, voor uren onder supervisie van een lactatiekundige is dat 500 uur. Kijk voor de voorwaarden die gesteld worden aan de begeleidingsuren op de website van de IBLCE

Eigen borstvoedingservaring mag niet meegeteld worden voor professionele begeleidingsuren.

Ik ben kraamverzorgende, kan ik lactatiekundige IBCLC worden

Uw werkervaring die u opdoet in borstvoedingsbegeleiding wordt erkend door het IBLCE. De opleiding tot kraamverzorgende is geen erkend medisch beroep. U zal uw opleiding aan moeten vullen.

De IBLCE heeft bepaald dat u dan in 14 onderwerpen over gezondheidswetenschap een opleiding bij een erkende instelling tot hoger onderwijs dient te voltooien. De voorwaarden voor deze opleiding staan vermeld in de “health science education guide” op de website van de IBLCE.

Deze 14 onderwerpen zijn in Nederland op dit moment nog niet in één opleiding te volgen. Het is mogelijk dat een vooropleiding op een heel ander vakgebied vrijstellingen geeft voor één of meer onderwerpen. Lees in de “health science educuation guide” goed of de beschrijving van het onderwerp overeen komt met het vak waarvan u eerder een certificaat hebt behaald.

Deze algemene opleiding dient te worden afgesloten vóór het aanvragen van het examen.

Ik ben erkend borstvoedingscoach, kan ik nu instromen bij de opleiding tot lactatiekundige 

Dat hangt af van uw vooropleiding. Het certificaat tot erkend borstvoedingscoach geeft geen vrijstellingen voor de vooropleidingseisen voor de opleiding tot lactatiekundige.

Kan ik vrijstellingen krijgen omdat ik de opleiding tot borstvoedingscoach heb gevolgd

Nee. Er zit overlap in de lesstof, maar niet voldoende om hier vrijstellingen voor te geven. Als u er voor kiest om uw opleiding tot lactatiekundige IBCLC zelf te organiseren telt de opleiding tot borstvoedingscoach mee voor 45 lactatiegerelateerde scholingsuren.

Klik hier voor de verschillen en overeenkomsten tussen opleiding tot lactatiekundige NLG en IBCLC.

Wat kan ik verder verwachten?

Studiebelasting

Per lesdag zal de studiebelasting 6-9 uur bedragen, afhankelijk van de vaardigheid in het lezen van de Engelse taal.

Inhoud
De lesstof is afgestemd op de IBLCE blueprint of knowledge and skills for IBCLC’s. Hierin staat welke lesstof minimaal beheerst moet worden door een kandidaat. De vakken die tijdens de opleiding gegeven worden zijn:

 • anatomie
 • fysiologie
 • endocrinologie
 • voedingspatronen en het effect op de moedermelk en gezondheid
 • immunologie en infectieziekten
 • zieke moeder en ziek kind
 • medicatie en toxicologie
 • psychologie, sociologie en antropologie
 • groeicurves en normale ontwikkeling
 • interpretatie van wetenschappelijk onderzoek
 • ethische en wettelijke kaders
 • hulpmiddelen
 • praktische vaardigheden (aanleggen, voedingshoudingen, kolven etc.)
 • de omgeving van de lactatiekundige

Daarnaast bevelen wij aan om tijdens de opleiding een stage van minimaal vijf dagen bij een ervaren gecertificeerde collega te lopen (wanneer de beperkingen door de Corona-maatregelen zijn opgeheven).

Rondom de stage dienen er twee verslagen gemaakt te worden. Voordat u naar de stageplek gaat dient er een stageplan gemaakt te worden, zodat degene die u begeleidt weet met welke leerdoelen u komt. Na de stage dient u een evaluatie/reflectieverslag te schrijven over de gelopen stage. Voor de overige vakken wordt niet schriftelijk getoetst.

Aan het eind van de opleiding oefenen we een aantal lesuren voor het examen. We maken en bespreken de vragen klassikaal via zoom zodat u in de gelegenheid bent een gedeelte van de stof te herhalen als voorbereiding voor het internationale examen.

Aan het eind van de opleiding ontvangt u een certificaat van deelname.

Accreditatie
De opleiding is door de KNOV geaccrediteerd voor verloskundigen.

Geaccrediteerde bijscholing A: 16 uur
Overige deskundigheidsbevordering D: 60 uur

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor verpleegkundigen. Scholing Jeugdverpleegkunde, Kinderverpleegkunde, Prakijkverpleegkunde, Verpleegkunde Voorplanting, Obstetrie en Gynaecologie: 110 punten