Wat kan ik verder verwachten?

Studiebelasting

Per lesdag zal de studiebelasting 6-9 uur bedragen, afhankelijk van de vaardigheid in het lezen van de Engelse taal.

Inhoud
De lesstof is afgestemd op de IBLCE blueprint of knowledge and skills for IBCLC’s. Hierin staat welke lesstof minimaal beheerst moet worden door een kandidaat. De vakken die tijdens de opleiding gegeven worden zijn:

 • anatomie
 • fysiologie
 • endocrinologie
 • voedingspatronen en het effect op de moedermelk en gezondheid
 • immunologie en infectieziekten
 • zieke moeder en ziek kind
 • medicatie en toxicologie
 • psychologie, sociologie en antropologie
 • groeicurves en normale ontwikkeling
 • interpretatie van wetenschappelijk onderzoek
 • ethische en wettelijke kaders
 • hulpmiddelen
 • praktische vaardigheden (aanleggen, voedingshoudingen, kolven etc.)
 • de omgeving van de lactatiekundige

Daarnaast bevelen wij aan om tijdens de opleiding een stage van minimaal vijf dagen bij een ervaren gecertificeerde collega te lopen (wanneer de beperkingen door de Corona-maatregelen zijn opgeheven).

Rondom de stage dienen er twee verslagen gemaakt te worden. Voordat u naar de stageplek gaat dient er een stageplan gemaakt te worden, zodat degene die u begeleidt weet met welke leerdoelen u komt. Na de stage dient u een evaluatie/reflectieverslag te schrijven over de gelopen stage. Voor de overige vakken wordt niet schriftelijk getoetst.

Aan het eind van de opleiding oefenen we een aantal lesuren voor het examen. We maken en bespreken de vragen klassikaal via zoom zodat u in de gelegenheid bent een gedeelte van de stof te herhalen als voorbereiding voor het internationale examen.

Aan het eind van de opleiding ontvangt u een certificaat van deelname.

Accreditatie
De opleiding is door de KNOV geaccrediteerd voor verloskundigen.

Geaccrediteerde bijscholing A: 16 uur
Overige deskundigheidsbevordering D: 60 uur

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor verpleegkundigen. Scholing Jeugdverpleegkunde, Kinderverpleegkunde, Prakijkverpleegkunde, Verpleegkunde Voorplanting, Obstetrie en Gynaecologie: 110 punten

 

Live lesdag

Er zijn geen aankomende evenementen gepland. Houd de pagina in de gaten.

Live lesdag

Er zijn geen aankomende evenementen gepland. Houd de pagina in de gaten.