De opleiding Borstvoedingscoach

De opleiding richt zich op de gezonde baby en de gezonde moeder. Als borstvoedingscoach kan men uitsluitend in een organisatie of onder supervisie van een lactatiekundige zorg leveren. Het is beslist niet de bedoeling om als zelfstandig beroepsbeoefenaar praktijk te voeren als borstvoedingscoach.

De opleiding is gebaseerd op de Breastfeeding Counseling Training Course van Unicef en zal in totaal 45 uur bedragen. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:

 • Hoe werkt borstvoeding
 • Aanleghoudingen
 • Borst weigeren
 • Anamnese afnemen
 • Borstonderzoek
 • Handexpressie
 • Kolven
 • Niet genoeg melk
 • Te veel melk
 • Huilen
 • Meerlingen
 • Zorg na keizersnede
 • Counselen van de moeder
 • Omgaan met weerstand
 • Voorlichting

Het beroep

In Nederland is de fysiologische zorg rondom zwangerschap en geboorte op een unieke wijze geregeld. Nergens anders op de wereld kennen ze ons systeem van de mogelijkheid tot thuis bevallen en de zorg die de moeder in de kraamtijd van de diverse professionals en vrijwilligers ontvangt.

Voor de gespecialiseerde zorg voor borstvoeding zijn er sinds ruim 20 jaar lactatiekundigen IBCLC. Voor niet iedereen is deze specialisatie nodig in de dagelijkse werkzaamheden. Voor zorgverleners en vrijwilligers die zich met de gezonde baby en de gezonde op tijd geboren baby bezig houden en die zich uitgebreid willen verdiepen in borstvoeding is de opleiding tot borstvoedingscoach bij uitstek geschikt.

Een borstvoedingscoach begeleidt een gezonde moeder met een gezonde zuigeling tijdens de (voorbereiding op de) borstvoedingsperiode en kan afwijkingen signaleren en zo verder verwijzen.

De toelatingseisen

Een erkend diploma als zorgverlener

 • kraamverzorgende, verpleegkundige, verloskundige, diëtist, fysiotherapeut, logopedist,

óf

 • een certificaat als contactpersoon bij vrijwilligersorganisatie LLL

én

 • tenminste twee jaar gediplomeerd of gecertificeerd voor aanvang van de opleiding
 • werkzaam in borstvoedingsbegeleiding
 • goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • basis computervaardigheden (studiemateriaal wordt digitaal aangeleverd)
 • positieve beoordeling intakegesprek

Na inschrijving kan de student (steekproefsgewijs) worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden motivatie, basiskennis en ervaring getoetst. Mocht de student naar aanleiding van dit gesprek (nog) niet toegelaten worden tot de opleiding, dan zijn geen kosten verschuldigd. Indien de student wordt afgewezen wordt dit schriftelijk gemotiveerd met een aanbeveling om eventuele tekorten in kennis en/of ervaring op te lossen.

Het examen

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Het eerste gedeelte bestaat uit multiple choice vragen (online), het tweede gedeelte zijn open vragen en casuïstiek (via zoom).

Het certificaat wordt behaald als het examen met een voldoende is afgesloten.  Op één van de onderdelen van het examen mag een 5,0 behaald worden mits het totale cijfer van de schriftelijke examens gemiddeld een 6,0 is.

Indien een kandidaat het certificaat niet behaald heeft mag zij de onderdelen waar zij onvoldoende op gepresteerd heeft maximaal drie keer herkansen. Voor de herkansingen worden kosten in rekening gebracht. Tenminste 32 uur onderwijs moeten gevolgd zijn om deel te mogen nemen aan het examen. Gemiste uren door calamiteiten mogen na overleg ingehaald worden in de eerstvolgende groep.

Na het volgen van de opleiding dient binnen 3 jaar het examen afgelegd te zijn. Na deze periode dient men opnieuw de theorie te volgen. Het behaalde certificaat is gedurende 5 jaar geldig. Om het certificaat te verlengen dient in een periode van 5 jaar tenminste 20 uur relevante bijscholing gevolgd te zijn. Tijdens de opleiding worden deze scholingseisen nader toegelicht. Indien deze bijscholingsuren niet behaald zijn vervalt het certificaat.

De kosten

PRIJSPEIL 2020

Inschrijfkosten € 75,-
Opleiding inclusief examen en literatuur € 1325,-
Herkansing examen € 50,- per onderdeel

Aanmelden

LET OP: De opleiding zal volledig online worden georganiseerd met behulp van elearnings en live webinars.

De startdatum van de eerstvolgende groep is 16 september 2021. DEZE IS INMIDDELS VOL. U KUNT ZICH AANMELDEN VOOR DE WACHTLIJST. Wij nemen contact met u als er plekje vrij komt. De volgende groep start 3 februari 2022.

Het Kenniscentrum Kraamzorg heeft accreditatie verleend voor 45 punten. Voor gespecialiseerde verpleegkundigen (kind en obstetrie) is door VenV 45 accreditatiepunten verleend.

Aanmelden

Wat kan ik verder verwachten?

De opleiding wordt aangeboden in 9 lesdagen van 4 uur. De opleiding is praktisch gericht en zal veel casuïstiek en beelden uit de dagelijkse praktijk bevatten.
De eerstvolgende groep gaat van start op 16 september 2021. De lessen worden om de week gegeven (met uitzondering van de schoolvakanties en feestdagen) op donderdag van 10:00 tot 14:30 uur. Een groep bestaat uit maximaal 20 personen.
Als de groep vol is kan men op een wachtlijst geplaatst worden. Bij voldoende belangstelling zal de opleiding meerdere keren per jaar van start gaan.

Klik hier voor lesdagen

Studiebelasting
Tijdens de opleiding worden 23 elearnings (totaal 26 uur) aangeboden. Daarnaast zijn er 4 studiedagen (live-webinars) van 4,5 uur en 3 studiecoachings (live-webinars) van 2 uur. Het schriftelijke (online) examen duurt maximaal 2 uur, de casuistiekbespreking en open vragen (online) duurt 30 minuten. De theoretische voorbereiding voor de lessen kost ca. 2 uur per onderwerp.

Studiemateriaal
U ontvangt kort voor aanvang van de opleiding het lesboek: Borstvoeding, Handleiding voor de zorgverlener, van La Leche League.

Accreditatie
Voor kraamverzorgenden is de opleiding door het KCKZ geaccrediteerd voor 45 punten.|
Voor verpleegkundigen met specialisatie kinderverpleegkunde of obstetrie is de opleiding ook geaccrediteerd voor 45 punten.