De opleiding NLG-lactatiekundige (2022 – 2023)

Doelstelling
De opleiding tot lactatiekundige leidt op voor deelname aan Nederlandse examen van het NCLO.
Indien dit examen met goed gevolg is afgelegd, mag de student de titel NLG-lactatiekundige voeren.

Duur opleiding
Start 06-09-2022, laatste lesdag 27-06-2023, examen week 39/40 – 2023 (onder voorbehoud, IBLCE publiceert definitieve data eind 2022)
Totaal 22 lesdagen en tenminste 5 stagedagen (onder voorbehoud van Corona-maatregelen). Schoolvakanties (regio noord) vrij.

Lesdag
Dinsdag, behalve in de schoolvakanties (regio Noord). Niet op alle lesdagen zijn contactmomenten gepland. Sommige dagen zijn ingeroosterd als zelfstudiedagen.

Lesdagen LK2022

LET OP: De lessen worden uitsluitend via live webinars en elearnings aangeboden. De live webinars vinden altijd plaats op geplande lesdagen.

Live webinars: van 10.00 tot 16.15 uur.
Studiecoaching : van 10:00 tot 12:00 uur.

De lessen worden samen gevolgd met de studenten die het examen voor lactatiekundige IBCLC gaan doen.

Het beroep

Een lactatiekundige is een borstvoedingsspecialist. Een NLG-lactatiekundige heeft met goed gevolg het Nederlandse examen van het NCLO afgelegd. Na het behalen van het certificaat moet de lactatiekundige zich elke vijf jaar opnieuw certificeren.

De recertificatie-eisen zijn:

 1.  het bijwonen van tenminste 50 bijscholingsuren. Maximaal 50% van de scholingen mag online via elearnings zijn gevolgd, de rest moet in contactonderwijs (of live webinars) zijn gevolgd.
  Alleen scholingen die ook door VSBB, KNOV, VenVN of IBLCE zijn geaccrediteerd worden erkend als bijscholingsuren.
 2. werkzaam zijn als lactatiekundige, tenminste twee begeleidingen per maand.
  Indien niet aan deze verplichting voldaan kan worden dient er een vervangende stage bij een collega worden gedaan van tenminste 2 werkdagen
 3. Bijwonen van intervisiebijeenkomsten, 25 uur in 5 jaar,  5 uur jaarlijks.

NLG – lactatiekundigen zijn werkzaam op veel verschillende plekken in de gezondheidszorg: bij verloskundige praktijken, in ziekenhuizen, bij kraamzorginstellingen, bij JGZ en in vrijgevestigde praktijken. De lactatiekundige zorg van een NLG-lactatiekundige wordt door een aantal zorgverzekeraars vergoed via de aanvullende verzekering. De KNOV heeft de NLG-lactatiekundige erkend als gekwalificeerd beroepsbeoefenaar.

De lactatiekundige bestaat in Nederland nu ruim 20 jaar, de NLG-lactatiekundige bestaat sinds 2018. Inmiddels hebben we onze eigen plek binnen de gezondheidszorg verworven. De beroepsvereniging, de VSBB (Vereniging Specialisten Borstvoeding en Babybegeleiding) heeft borstvoedingscoaches en lactatiekundigen onder haar leden. Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden inmiddels (in de aanvullende pakketten) de zorg die door lactatiekundigen NLG gegeven wordt.

De toelatingseisen

De opleiding tot lactatiekundige is een specialisatie op borstvoedingsgebied. Het is belangrijk om basiskennis te hebben opgedaan in een gerelateerd werkveld zoals verpleging, verloskunde, kraamzorg of als vrijwilliger bij VBN of LLL.

Toelatingseisen opleiding:

 • een erkend diploma (minimaal verpleegkundige niveau 4) hebben binnen de Nederlandse gezondheidszorg
 • 90 uur scholing scholing gevolg conform het kenniskader van de lactatiekundige NLG.

En

 • 1000 uur ervaring hebben in borstvoedingsbegeleiding als gecertificeerd vrijwilliger of zorgverlener (eigen borstvoedingservaring of ervaring opgedaan als leerling/stagiaire tellen niet mee )
 • een relevante stage/werkplek hebben van tenminste 16 uur per week
 • goed Engels kunnen lezen
 • basis computervaardigheden

Het is niet mogelijk om deel te nemen aan de opleiding indien u niet aan bovenstaande eisen voldoet. De lessen en het examen worden in het Nederlands gegeven. De voornaamste literatuur is in het Engels. Om deel te nemen aan het examen dient u op het moment van aanvragen van het examen in de vijf jaar voorafgaand aan het examen:

 • tenminste 1000 uren ervaring in borstvoedingsbegeleiding (eigen borstvoedingservaring of ervaring opgedaan als leerling/stagiaire tellen niet mee) te hebben
 • tenminste 90 uur borstvoedingsspecifieke scholing te hebben gevolgd (wordt door onze opleiding verzorgd)

daarnaast heeft u:

 • een erkend diploma in de Nederlandse gezondheidszorg (minimaal verpleegkundige niveau 4)  of voldoet u aan de eisen van de IBLCE.

Als u wel voldoende praktijkervaring heeft (bijvoorbeeld als kraamverzorgende) maar geen relevant diploma in de gezondheidszorg dan dient u minimaal een diploma te kunnen overleggen van een volledige opleiding Medische Basis Kennis volgens PLATO eisen, CPION geaccrediteerd, minimaal 40-ECT’s.
LET OP: de verkorte en/of versnelde opleiding is niet toereikend. Deze opleiding wordt door diverse instellingen georganiseerd. Houd rekening met ongeveer 14 lesdagen in 7 maanden. Kijk op cpion voor een overzicht.
Deze vooropleiding dient volledig afgerond voor aanvang van de opleiding tot lactatiekundige.

Als u geen relevante werkervaring in borstvoedingsbegeleiding heeft én geen juiste vooropleiding in de zorg heeft kunt u niet toegelaten worden tot deze opleiding. Wij maken hier geen uitzonderingen in, hoe gemotiveerd u ook bent. Indien u twijfelt of u aan de toelatingseisen voldoet, neemt u dan contact op met het NCLO

Het examen

De opleiding tot lactatiekundige leidt op voor deelname aan het nationale examen van het NCLO. Dit examen vindt plaats in juni/juli volgend op de opleiding.

Het examen bestaat uit meerdere onderdelen:
Schriftelijk
– multiple choice vragen
– open vragen
Mondeling
– bespreking casuïstiek
– bespreking medicatieopdracht

De uitslag van het schriftelijke examen duurt 2 weken. De uitslag van het mondelinge examen krijgt men direct aansluitend.

Het directe slagingspercentage ligt op 95%, na herexamen ligt dat op 100%.

De kosten voor het examen ( € 450,00) zijn niet inbegrepen in het lesgeld en dienen apart betaald te worden aan het NCLO.

Lactatiekundigen die het nationale examen met goed gevolg hebben afgelegd mogen zich lactatiekundige NLG (Nederlands Gecertificeerd) noemen en kunnen zich aansluiten bij de VSBB, de beroepsvereniging van lactatiekundigen en borstvoedingscoaches in Nederland. Een aantal zorgverzekeraars stelt aansluiting bij de beroepsvereniging als voorwaarde om tot vergoeding van lactatiekundige zorg over te gaan.

De kosten

De kosten voor de opleiding zijn € 4750,– inclusief inschrijfkosten (prijspeil 2021), bij betaling ineens. Indien u kiest voor termijnbetaling (uitsluitend voor particuliere inschrijvingen, niet voor instellingen) worden € 100,– administratiekosten in rekening gebracht. De eerste termijn van € 2350,– dient betaald te zijn bij aanvang van de opleiding. De tweede termijn van € 1250,– dient uiterlijk 01-12-2022 betaald te zijn. De derde en laatste termijn van € 1250,– dient uiterlijk 01-02-2023 betaald te zijn.

Daarnaast zijn er kosten voor het verplichte boekenpakket en deelname aan het internationale examen. De kosten voor deelname aan het examen zijn ca. € 450,– (prijspeil 2021) en worden apart in rekening gebracht. Het verplichte boekenpakket kost ca. €265,–. Daarnaast is er een lijst samengesteld met aanbevolen literatuur. Deze dient ter verdieping van de aangeboden stof en is dus niet verplicht om aan te schaffen.

Aanmelden

U kunt zich inschrijven voor de opleiding die van start gaat op 06-09-2022.

U reserveert een plaats in de opleiding. Als er voldoende aanmeldingen zijn om van start te gaan met de opleiding ontvangt u een email of u uw aanmelding definitief wilt maken. Pas hierna dient u inschrijfkosten te betalen.

Als de groep vol is, kunt u op een wachtlijst geplaatst worden.

De opleiding is door de KNOV geaccrediteerd voor verloskundigen en door de VenVN voor gespecialiseerde verpleegkundigen die in het kwaliteitsregister zijn opgenomen.

Aanmelden

Kan ik zonder zorgachtergrond lactatiekundige NLG worden

Nee. Als je geen zorgachtergrond hebt kun je wel via een speciale route lactatiekundige IBCLC worden. Kijk op de website van de IBCLC (www.iblce.org) voor de voorwaarden.

Met welke medische beroepen heb je gelijk toegang tot de opleiding tot lactatiekundige

De volgende beroepen in de gezondheidszorg worden erkend door het NCLO:

 • Tandarts
 • Diëtist
 • Verloskundige
 • Verpleegkundige
 • Ergotherapeut
 • Apotheker
 • Fysiotherapeut
 • Arts
 • Logopedist of spraaktherapeut

LET OP: Voor directe toegang tot de opleiding moet je naast een erkend diploma ook beschikken over voldoende werkervaring in borstvoedingsbegeleiding.

Ik ben heb wel de juiste vooropleiding maar heb geen ervaring in borstvoedingsbegeleiding

Voor deelname aan de opleiding is het nodig om over voldoende professionele ervaring in borstvoedingsbegeleiding te beschikken. Die ervaring moet opgedaan zijn in de vijf jaar voorafgaand aan deelname aan het examen. Bij directe borstvoedingsbegeleiding als zorgprofessional is dat 1000 uur, voor uren onder supervisie van een lactatiekundige is dat 500 uur.

Eigen borstvoedingservaring mag niet meegeteld worden voor professionele begeleidingsuren.

Ik ben kraamverzorgende, kan ik lactatiekundige NLG worden

Uw werkervaring die u opdoet in borstvoedingsbegeleiding wordt erkend door het NCLO. De opleiding tot kraamverzorgende is geen erkend medisch beroep. U zal uw opleiding aan moeten vullen.

U moet de opleiding Medische Basis Kennis, CPION geaccrediteerd volgens de PLATO-eisen af te ronden. Dit moet een volledige opleiding zijn, een verkorte opleiding voldoet niet.

Deze algemene opleiding dient te worden afgesloten vóór het aanvragen van het examen.

Ik ben erkend borstvoedingscoach, kan ik nu instromen bij de opleiding tot lactatiekundige 

Dat hangt af van uw vooropleiding. Het certificaat tot erkend borstvoedingscoach geeft geen vrijstellingen voor de vooropleidingseisen voor de opleiding tot lactatiekundige.

Kan ik vrijstellingen krijgen omdat ik de opleiding tot borstvoedingscoach heb gevolgd

Nee. Er zit overlap in de lesstof, maar niet voldoende om hier vrijstellingen voor te geven.

Kan ik ook tegelijkertijd opgeleid worden tot lactatiekundige IBCLC en NLG

Ja dat kan. Als u voldoet aan de vooropleidingseisen die voor beide opleidingen gelden kunt u voor beide opleidingen examen doen. Voor deelname aan het examen tot lactatiekundige NLG dient u ook de praktijkvaardigheden behaald te hebben.
Voor deelname aan beide examens worden kosten in rekening gebracht, hier wordt geen korting op gegeven.

Klik hier voor de verschillen en overeenkomsten tussen opleiding tot lactatiekundige NLG en IBCLC.

Wat kan ik verder verwachten?

Studiebelasting

Per lesdag zal de studiebelasting 6-9 uur bedragen, afhankelijk van de vaardigheid in het lezen van de engelse taal.

Inhoud
De lesstof is afgestemd op het kenniskader van de VSBB voor de lactatiekundige NLG. Hierin staat welke lesstof minimaal beheerst moet worden door een kandidaat. De vakken die tijdens de opleiding gegeven worden zijn:

 • anatomie
 • fysiologie
 • endocrinologie
 • voedingspatronen en het effect op de moedermelk en gezondheid
 • immunologie en infectieziekten
 • zieke moeder en ziek kind
 • medicatie en toxicologie
 • psychologie, sociologie en antropologie
 • groeicurves en normale ontwikkeling
 • interpretatie van wetenschappelijk onderzoek
 • ethische en wettelijke kaders
 • hulpmiddelen
 • praktische vaardigheden (aanleggen, voedingshoudingen, kolven etc.)
 • de omgeving van de lactatiekundige

Daarnaast dienen er tijdens de opleiding onder begeleiding van een praktijkopleider praktijkvaardigheden te worden behaald. Voor deelname aan het examen is moeten de praktijkvaardigheden allemaal zijn afgerond.

Aan het eind van de opleiding oefenen we een aantal lesuren voor het examen. We maken en bespreken de vragen klassikaal zodat u in de gelegenheid bent een gedeelte van de stof te herhalen als voorbereiding voor het internationale examen.

Aan het eind van de opleiding ontvangt u een certificaat van deelname.

Accreditatie
De opleiding is door de KNOV geaccrediteerd voor verloskundigen.

Geaccrediteerde bijscholing A: 16 uur
Overige deskundigheidsbevordering D: 60 uur

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor verpleegkundigen. Scholing Jeugdverpleegkunde, Kinderverpleegkunde, Prakijktijkverpleegkunde, Verpleegkunde Voorplanting, Obstetrie en Gynaecologie: 138 punten