Wat kan ik verder verwachten?

Studiebelasting

Per lesdag zal de studiebelasting 6-9 uur bedragen, afhankelijk van de vaardigheid in het lezen van de engelse taal.

Inhoud
De lesstof is afgestemd op het kenniskader van de VSBB voor de lactatiekundige NLG. Hierin staat welke lesstof minimaal beheerst moet worden door een kandidaat. De vakken die tijdens de opleiding gegeven worden zijn:

 • anatomie
 • fysiologie
 • endocrinologie
 • voedingspatronen en het effect op de moedermelk en gezondheid
 • immunologie en infectieziekten
 • zieke moeder en ziek kind
 • medicatie en toxicologie
 • psychologie, sociologie en antropologie
 • groeicurves en normale ontwikkeling
 • interpretatie van wetenschappelijk onderzoek
 • ethische en wettelijke kaders
 • hulpmiddelen
 • praktische vaardigheden (aanleggen, voedingshoudingen, kolven etc.)
 • de omgeving van de lactatiekundige
 

Daarnaast dienen er tijdens de opleiding onder begeleiding van een praktijkopleider praktijkvaardigheden te worden behaald. Voor deelname aan het examen is moeten de praktijkvaardigheden allemaal zijn afgerond.

Aan het eind van de opleiding oefenen we een aantal lesuren voor het examen. We maken en bespreken de vragen klassikaal zodat u in de gelegenheid bent een gedeelte van de stof te herhalen als voorbereiding voor het internationale examen.

Aan het eind van de opleiding ontvangt u een certificaat van deelname.

Accreditatie
De opleiding is door de KNOV geaccrediteerd voor verloskundigen.

Geaccrediteerde bijscholing A: 16 uur
Overige deskundigheidsbevordering D: 60 uur

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor verpleegkundigen. Scholing Jeugdverpleegkunde, Kinderverpleegkunde, Prakijktijkverpleegkunde, Verpleegkunde Voorplanting, Obstetrie en Gynaecologie: 138 punten