Lactatiekundige NLG2020-04-30T11:31:51+02:00

De opleiding NLG-lactatiekundige (2020 – 2021)

Doelstelling
De opleiding tot lactatiekundige leidt op voor deelname aan Nederlandse examen van het NCLO.
Indien dit examen met goed gevolg is afgelegd, mag de student de titel NLG-lactatiekundige voeren.

Duur opleiding
Start 01-09-2020, laatste lesdag 22-06-2021, examen week 39/40 – 2021 (onder voorbehoud, IBLCE publiceert definitieve data eind 2020)
Totaal 22 lesdagen en tenminste 5 stagedagen. Schoolvakanties vrij.

Lesdag
Dinsdag, behalve in de schoolvakanties.
Als door vakantiespreiding schoolvakanties overlappen, wordt in de gehele periode geen les gegeven.

Data lesdagen NLG 2020.

LET OP: De lestijden zijn onder voorbehoud. Door de Corona-crisis is het onduidelijk of we de opleiding in de huidige vorm kunnen aanbieden. Mogelijk zullen er lessen via live-webinars of e-learnings worden aangeboden. De live-webinars worden altijd aangeboden op geplande lesdagen. 

Lestijd
Van 09.00 tot 16.15 uur.
Verdeeld in vier lesblokken, twee ’s ochtends en twee ’s middags. Na elk blok is er een pauze.

Verschillen NLG lactatiekunde en IBCLC lactatiekunde
Overzicht verschillen NLG en IBCLC lactatiekunde.

Het beroep

Een lactatiekundige is een borstvoedingsspecialist. Een NLG-lactatiekundige heeft met goed gevolg het Nederlandse examen van het NCLO afgelegd. Na het behalen van het certificaat moet de lactatiekundige zich elke vijf jaar opnieuw certificeren.

De recertificatie-eisen zijn:

 1.  het bijwonen van tenminste 50 bijscholingsuren. Maximaal 50% van de scholingen mag online zijn gevolgd, de rest moet in contactonderwijs zijn gevolgd.
  Alleen scholingen die ook door VSBB, KNOV, VenVN of IBLCE zijn geaccrediteerd worden erkend als bijscholingsuren.
 2. werkzaam zijn als lactatiekundige, tenminste twee begeleidingen per maand.
  Indien niet aan deze verplichting voldaan kan worden dient er een vervangende stage bij een collega worden gedaan van tenminste 2 werkdagen
 3. Bijwonen van intervisiebijeenkomsten, 25 uur in 5 jaar,  5 uur jaarlijks.

NLG – lactatiekundigen zijn werkzaam op veel verschillende plekken in de gezondheidszorg: bij verloskundige praktijken, in ziekenhuizen, bij kraamzorginstellingen, bij JGZ en in vrijgevestigde praktijken. De lactatiekundige zorg van een NLG-lactatiekundige wordt door een aantal zorgverzekeraars vergoed via de aanvullende verzekering. De KNOV heeft de NLG-lactatiekundige erkend als gekwalificeerd beroepsbeoefenaar.

De lactatiekundige bestaat in Nederland nu ruim 20 jaar, de NLG-lactatiekundige bestaat sinds 2018. Inmiddels hebben we onze eigen plek binnen de gezondheidszorg verworven. De beroepsvereniging, de VSBB (Vereniging Specialisten Borstvoeding en Babybegeleiding) heeft borstvoedingscoaches en lactatiekundigen onder haar leden.

De toelatingseisen

De opleiding tot lactatiekundige is een specialisatie op borstvoedingsgebied. Het is belangrijk om basiskennis te hebben opgedaan in een gerelateerd werkveld zoals verpleging, verloskunde, kraamzorg of als vrijwilliger bij VBN of LLL.

Toelatingseisen opleiding:

 • een erkend diploma hebben binnen de Nederlandse gezondheidszorg
 • 90 uur scholing scholing gevolg conform het kenniskader van de lactatiekundige NLG.

En

 • 1000 uur ervaring hebben in borstvoedingsbegeleiding als gecertificeerd vrijwilliger of zorgverlener (eigen borstvoedingservaring of ervaring opgedaan als leerling/stagiaire tellen niet mee )
 • een relevante stage/werkplek hebben van tenminste 16 uur per week
 • goed engels kunnen lezen
 • basis computervaardigheden

Het is niet mogelijk om deel te nemen aan de opleiding indien u niet aan bovenstaande eisen voldoet. De lessen en het examen worden in het Nederlands gegeven. De voornaamste literatuur is in het Engels. Om deel te nemen aan het examen dient u op het moment van aanvragen van het examen in de vijf jaar voorafgaand aan het examen:

 • tenminste 1000 uren ervaring in borstvoedingsbegeleiding (eigen borstvoedingservaring of ervaring opgedaan als leerling/stagiaire tellen niet mee) te hebben
 • tenminste 90 uur borstvoedingsspecifieke scholing te hebben gevolgd (wordt door onze opleiding verzorgd)

daarnaast heeft u:

 • een erkend diploma in de Nederlandse gezondheidszorg* of voldoet u aan de eisen van de IBLCE.

Als u wel voldoende praktijkervaring heeft (bijvoorbeeld als kraamverzorgende) maar geen relevant diploma in de gezondheidszorg dan dient u minimaal een diploma te kunnen overleggen van een volledige opleiding Medische Basis Kennis volgens PLATO eisen, CPION geaccrediteerd, minimaal 40-ECT’s.
LET OP: de verkorte en/of versnelde opleiding is niet toereikend. Deze opleiding wordt door diverse instellingen georganiseerd. Houd rekening met ongeveer 14 lesdagen in 7 maanden. Kijk op cpion voor een overzicht.
Deze vooropleiding dient volledig afgerond voor aanvang van de opleiding tot lactatiekundige.

Indien u twijfelt of u aan de toelatingseisen voldoet, neemt u dan contact op met het NCLO.

Het examen

De opleiding tot lactatiekundige leidt op voor deelname aan het internationale examen van de IBLCE. Dit examen wordt wereldwijd op dezelfde dagen gedaan (eerste week oktober) door ruim 3500 kandidaten, in 17 talen (ook Nederlands), op 353 locaties in 55 landen op 5 continenten.

De uitslag van het examen duurt 2-3 maanden. Helaas is het bij het niet halen van het examen niet mogelijk om een herexamen te doen. Pas het volgende jaar kan opnieuw worden deelgenomen aan het examen.

Het slagingspercentage wereldwijd ligt op ca. 84%, bij het NCLO is dat 95%.
bron: www.iblce-europe.org, test analysis report of the 2017 IBLCE exam.

De kosten voor dit examen zijn niet inbegrepen in het lesgeld en dienen apart betaald te worden aan de IBLCE.

Alleen lactatiekundigen die het internationale examen met goed gevolg hebben afgelegd mogen zich lactatiekundige IBCLC noemen en kunnen zich aansluiten bij de NVL, de beroepsvereniging van lactatiekundigen in Nederland. Voor veel zorgverzekeraars is aansluiting bij de beroepsvereniging een voorwaarde om tot vergoeding van lactatiekundige zorg over te gaan.

De kosten

De kosten voor de opleiding zijn € 4750,– inclusief inschrijfkosten (prijspeil 2020), bij betaling ineens. Indien u kiest voor termijnbetaling (uitsluitend voor particuliere inschrijvingen, niet voor instellingen) worden € 100,– administratiekosten in rekening gebracht. De eerste termijn van € 2350,– dient betaald te zijn bij aanvang van de opleiding. De tweede termijn van € 1250,– dient uiterlijk 01-12-2020 betaald te zijn. De derde en laatste termijn van € 1250,– dient uiterlijk 01-02-2021 betaald te zijn.

Daarnaast zijn er kosten voor het verplichte boekenpakket en deelname aan het internationale examen. De kosten voor deelname aan het examen zijn ca. € 450,– (prijspeil 2019) en worden apart in rekening gebracht. Het verplichte boekenpakket kost ca. €265,–. Daarnaast is er een lijst samengesteld met aanbevolen literatuur. Deze dient ter verdieping van de aangeboden stof.

Koffie en thee tijdens de lesdagen is inbegrepen, voor lunch dient u zelf te zorgen.

Aanmelden

U kunt zich inschrijven voor de opleiding die van start gaat op 01-09-2020.

Als de groep vol is, kunt u op een wachtlijst geplaatst worden. Wij starten een lesgroep met maximaal 20  studenten. U krijgt via de email de vraag of u op de wachtlijst geplaatst wil worden.

De opleiding is door de KNOV geaccrediteerd voor verloskundigen en door de VenVN voor gespecialiseerde verpleegkundigen.

Aanmelden

Wat kan ik verder verwachten?

Studiebelasting

Per lesdag zal de studiebelasting 6-9 uur bedragen, afhankelijk van de vaardigheid in het lezen van de engelse taal.

Inhoud
De lesstof is afgestemd op het kenniskader van de VSBB voor de lactatiekundige NLG. Hierin staat welke lesstof minimaal beheerst moet worden door een kandidaat. De vakken die tijdens de opleiding gegeven worden zijn:

 • anatomie
 • fysiologie
 • endocrinologie
 • voedingspatronen en het effect op de moedermelk en gezondheid
 • immunologie en infectieziekten
 • zieke moeder en ziek kind
 • medicatie en toxicologie
 • psychologie, sociologie en antropologie
 • groeicurves en normale ontwikkeling
 • interpretatie van wetenschappelijk onderzoek
 • ethische en wettelijke kaders
 • hulpmiddelen
 • praktische vaardigheden (aanleggen, voedingshoudingen, kolven etc.)
 • de omgeving van de lactatiekundige

Daarnaast dienen er tijdens de opleiding onder begeleiding van een praktijkopleider praktijkvaardigheden te worden behaald. Voor deelname aan het examen is moeten de praktijkvaardigheden allemaal zijn afgerond.

Aan het eind van de opleiding oefenen we een aantal lesuren voor het examen. We maken en bespreken de vragen klassikaal zodat u in de gelegenheid bent een gedeelte van de stof te herhalen als voorbereiding voor het internationale examen.

Aan het eind van de opleiding ontvangt u een certificaat van deelname.

Accreditatie
De opleiding is door de KNOV geaccrediteerd voor verloskundigen.

Geaccrediteerde bijscholing A: 16 uur
Overige deskundigheidsbevordering D: 60 uur

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor verpleegkundigen. Scholing Jeugdverpleegkunde, Kinderverpleegkunde, Prakijktijkverpleegkunde, Verpleegkunde Voorplanting, Obstetrie en Gynaecologie: 138 punten