Borstvoedingscoach2020-05-20T09:19:48+02:00

De opleiding Borstvoedingscoach

De opleiding richt zich op de gezonde baby en de gezonde moeder. Als borstvoedingscoach kan men uitsluitend in een organisatie of onder supervisie van een lactatiekundige zorg leveren. Het is beslist niet de bedoeling om als zelfstandig beroepsbeoefenaar praktijk te voeren als borstvoedingscoach.

De opleiding is gebaseerd op de Breastfeeding Counseling Training Course van Unicef en zal in totaal 45 uur bedragen. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:

 • Hoe werkt borstvoeding
 • Aanleghoudingen
 • Borst weigeren
 • Anamnese afnemen
 • Borstonderzoek
 • Handexpressie
 • Kolven
 • Niet genoeg melk
 • Te veel melk
 • Huilen
 • Meerlingen
 • Zorg na keizersnede
 • Counselen van de moeder
 • Omgaan met weerstand
 • Voorlichting

Het beroep

In Nederland is de fysiologische zorg rondom zwangerschap en geboorte op een unieke wijze geregeld. Nergens anders op de wereld kennen ze ons systeem van de mogelijkheid tot thuis bevallen en de zorg die de moeder in de kraamtijd van de diverse professionals en vrijwilligers ontvangt.

Voor de gespecialiseerde zorg voor borstvoeding zijn er sinds ruim 20 jaar lactatiekundigen IBCLC. Voor niet iedereen is deze specialisatie nodig in de dagelijkse werkzaamheden. Voor zorgverleners en vrijwilligers die zich met de gezonde baby en de gezonde op tijd geboren baby bezig houden en die zich uitgebreid willen verdiepen in borstvoeding is de opleiding tot borstvoedingscoach bij uitstek geschikt.

Een borstvoedingscoach begeleidt een gezonde moeder met een gezonde zuigeling tijdens de (voorbereiding op de) borstvoedingsperiode en kan afwijkingen signaleren en zo verder verwijzen.

De toelatingseisen

Een erkend diploma als zorgverlener

 • kraamverzorgende, verpleegkundige, verloskundige, diëtist, fysiotherapeut, logopedist,

óf

 • een certificaat als contactpersoon bij vrijwilligersorganisatie VBN of LLL
 • tenminste twee jaar gediplomeerd of gecertificeerd voor aanvang van de opleiding
 • werkzaam in borstvoedingsbegeleiding
 • goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • basis computervaardigheden (studiemateriaal wordt digitaal aangeleverd)
 • positieve beoordeling intakegesprek

Na inschrijving kan de student (steekproefsgewijs) worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden motivatie, basiskennis en ervaring getoetst. Mocht de student naar aanleiding van dit gesprek (nog) niet toegelaten worden tot de opleiding, dan zijn geen kosten verschuldigd. Indien de student wordt afgewezen wordt dit schriftelijk gemotiveerd met een aanbeveling om eventuele tekorten in kennis en/of ervaring op te lossen.

Het examen

De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Het eerste gedeelte bestaat uit multiple choice vragen, het tweede gedeelte zijn open vragen en casuïstiek. Het certificaat wordt behaald als de praktijkopdrachten met voldoendes zijn afgerond en het schriftelijk examen met een voldoende is afgesloten.  Op één van de onderdelen van het schriftelijke examen mag een 5,0 behaald worden mits het totale cijfer van de schriftelijke examens gemiddeld een 6,0 is.

Indien een kandidaat het certificaat niet behaald heeft mag zij de onderdelen waar zij onvoldoende op gepresteerd heeft maximaal drie keer herkansen. Voor de herkansingen worden kosten in rekening gebracht. Tenminste 40 uur onderwijs moeten gevolgd zijn om deel te mogen nemen aan het examen. Gemiste uren door calamiteiten mogen na overleg ingehaald worden in de eerstvolgende groep.

Na het volgen van de opleiding dient binnen 3 jaar het examen afgelegd te zijn. Na deze periode dient men opnieuw de theorie te volgen. Het behaalde certificaat is gedurende 3 jaar geldig. Om het certificaat te verlengen dient in een periode van 3 jaar tenminste 12 uur relevante bijscholing gevolgd te zijn. Tijdens de opleiding worden deze scholingseisen nader toegelicht. Indien deze bijscholingsuren niet behaald zijn vervalt het certificaat.

De kosten

PRIJSPEIL 2020

Inschrijfkosten € 75,-
Opleiding inclusief examen en literatuur € 1275,-
Herkansing examen € 50,- per onderdeel

Aanmelden

LET OP: De lestijden zijn onder voorbehoud. Door de Corona-crisis is het onduidelijk of we de opleiding in de huidige vorm kunnen aanbieden. Mogelijk zullen er lessen via live-webinars of e-learnings worden aangeboden. De live-webinars worden altijd aangeboden op geplande lesdagen. 

De startdatum van de eerstvolgende groep staat gepland voor 3 september 2020, onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Als de groep vol is, kunt u op een wachtlijst geplaatst worden. Wij starten een nieuwe groep zodra er voldoende aanmeldingen zijn. U krijgt via de email de vraag of u op de wachtlijst geplaatst wil worden. Het Kenniscentrum Kraamzorg heeft accreditatie verleend voor 45 punten. Voor gespecialiseerde verpleegkundigen (kind en obstetrie) is door VenV 45 accreditatiepunten verleend.

Aanmelden

Wat kan ik verder verwachten?

De opleiding wordt aangeboden in 9 lesdagen van 4 uur. De opleiding is praktisch gericht en zal veel casuïstiek en beelden uit de dagelijkse praktijk bevatten.
De eerstvolgende groep gaat, bij voldoende aanmeldingen,  van start op 3 september 2020. De lessen worden om de week gegeven (met uitzondering van de schoolvakanties en feestdagen) op donderdag van 10:00 tot 15:30 uur. Een groep bestaat uit maximaal 20 personen.
Als de groep vol is kan men op een wachtlijst geplaatst worden. Bij voldoende belangstelling zal de opleiding meerdere keren per jaar van start gaan.

Klik hier voor de lesdagen

Lunch
Koffie en thee is inbegrepen, voor een maaltijd moet zelf gezorgd worden.

Studiebelasting
De studiebelasting per dagdeel zal naast de aanwezigheid van 4 uur ongeveer 6 uur bedragen.

Studiemateriaal
Naast het theoretische gedeelte zal de kandidaat een aantal opdrachten in de praktijk moeten uitvoeren.

Accreditatie
Voor kraamverzorgenden is de opleiding door het KCKZ geaccrediteerd voor 45 punten.|
Voor verpleegkundingen met specialisatie kinderverpleegkunde of obstetrie is de opleiding ook geaccrediteerd voor 45 punten.